Nyheter

Avgiften för samtliga medlemmar kommer att höjas under 2020 med 1,5%. Denna avgiftshöjning kommer i samband med avi:erna i april och kommer omfatta januari-mars retroaktivt. Vi gör denna höjning för att framtidssäkra ekonomin i vår förening och hålla intäkterna i nivån med inflationen.

 

Om du har fler frågor kring detta, kontakta styrelsen eller hyresförvaltaren på SBC.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat vid årets föreningsstämma skall anmäla detta senast den 1 februari enligt stadgarnas §13.

Välkomna med motioner på https://www.brfhs.se/index.php/sidor/skickameddelande.

Stockholm Exergi kommer att utföra arbete på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden:

2019-10-29 08:00-24:00

Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan fastighetens varmvatten behöva cirkuleras i upp till 10 minuter innan det blir varmt i kranen.

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott