Nyheter

Beslut om hyreshöjning inför 2021

Inför 2021 avser styrelsen att höja avgifterna med 2,5%. Det är dels vår årliga höjning om 1,5% för att följa våra leverantörers höjningar samt en ytterligare höjning om 1% för att bygga buffert inför den kommande höjningen av tomträttsavgälden.