Grundutbud 
I månadsavgiften för lägenheten ingår ett grundutbud som innehåller följande kanaler:

HD-Kanaler

Beställ fler kanaler


Vår leverantör av TV-utbudet är Telenor.

För att man ska kunna ta del av de digitala utsändningarna måste man ansluta digitalboxen, som tillhör lägenheten/föreningen, till TV-uttaget i väggen. Boxen tillsammans med sladdar och fjärrkontroll skall du lämna kvar i lägenheten när du flyttar, eftersom boxen är knuten till lägenheten och ägs av föreningen.

Felanmälan till Bredbandsbolaget sker via deras supportnummer 020-222 222