Det är viktigt att du som medlem ansöker om tillstånd att hyra ut din bostadsrätt i andra hand. All uthyrning ska godkännas av styrelsen i förväg.

Enligt våra stadgar och ordningsregler ska andrahandsuthyrning vara godkänd av styrelsen. Ansökningar behandlas på närmast kommande styrelsemöte efter att nödvändiga kontroller har utförts - så var ute i god tid. Ansökningsblanketten måste du skicka till styrelsen senast en vecka före styrelsemöte. Styrelsen godkänner inte juridiska personer (som företag, föreningar och organisationer) som andrahandshyresgäster.

Avgift för andrahandsupplåtelse är 10 % av gällande prisbasbelopp per år. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

Läs noggrant igenom Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst innan ni ansöker om uthyrning av ert boende, kontakta oss gärna om några frågetecken kvarstår.

Ansökningsblankett samt regler finns i de separata dokumenten här på sidan. Spara blanketten på din dator och fyll i alla uppgifter.
Ifylld blankett kan bifogas och skickas via formulär.

 

Dokument

Icon representing an icon       

Ansökningsblankett  om andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand - detta gäller mellan bostadsrättsägare och hyresgäst
Kontrakt mellan hyresgäst och bostadsrättshavare för andrahandsuthyrning