Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen. Styrelsemöten hålls vanligtvis den 3:e torsdagen varje månad, då vi även behandlar frågor från medlemmar. Vi kan även träffas tredje torsdagen i varje månad mellan kl 18:30-19.00 på föreningskontoret.
E-post:  eller via formulär

Ordförande
Tomas Adolfsson
   

Vice ordförande & Sekreterare
Marcus Glaad
      

Vice Sekreterare
Lina Wallensten
 

Kassör
Lena Gullstrand

 

Ledamot
Torbjörn Petersson
 

Ledamot
Maja Claesson
 

Ledamot
Khalid Rashid
 

Suppleant
Ulrik Montnemery
 

Suppleant
Romano Losciale

 

Suppleant
Ylva Bäckström

 

 

Revisor
Birgitta Enquist
   

Revisorsuppleant
Karin Imark

 

Vill du jobba i styrelsen eller valberedningen?