Styrelselokalen finns på Tämnarvägen 28 och våra möten äger rum där. Du som medlem kan också komma mellan 18.30-19.00 på vår mottagningstid för att ställa frågor eller träffa oss. Mottagningstiden äger rum innan styrelsemötet.

 

Under mandatperioden 2021/2022 kommer styrelsen träffas under följande datum:

  • 19-Aug
  • 16-Sep
  • 21-Okt
  • 11-Nov
  • 16-Dec
  • 20-Jan
  • 17-Feb
  • 17-Mar
  • 21-Apr
  • 19-Maj

Läs mer om styrelsen här